Nu ai totdeauna dispoziția de a zâmbi și cu atât mai puțin când ai un necaz! Dar dacă ai mai multe! Şi totuși necazurile și grijile nu ar trebui să șteargă zâmbetul de pe fețele noastre, pentru că noi suntem siguri de iubirea lui Dumnezeu, care rămâne mereu aceeași. Chiar atunci când totul ne pare întunecat, trist, și nu vedem nicio rezolvare pentru problemele noastre, Isus este lângă noi, gata să ne ofere putere, ca să le depășim. Ce spune 2 Corinteni 12:9-10  (” Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare”) despre slăbiciunea noastră și puterea lui Dumnezeu?

 

Alege soluția cea mai potrivită pentru fiecare dintre situațiile următoare și trece în dreptul ei cifra corespunzătoare.

 

1. Avem un vecin bătrân care are totdeauna de obiectat că facem gălăgie când ne jucăm în curte. Este groaznic de pisălog.

2. Prietenul meu și-a fracturat mâna și are dureri foarte mari.

3. Va trebui să ne mutăm. De când mă știu am locuit aici și mă tem de această schimbare.

4. Săptămâna viitoare am un examen foarte greu, pe care TREBUIE să-l iau cu notă mare.

5. Cel mai bun prieten al meu este supărat pe mine din cauza unei discuții pe care am avut-o și nu mai vrea să stea de vorbă cu mine, nici măcar să mă lase să-i cer scuze.

6. Aș vrea să merg la Colegiul Național, dar părinții nu au bani să-mi plătească taxele.

7. Mă cert tot timpul cu tata. Nu reușim să ne înțelegem niciodată în nicio privință.

8. Specialiștii estimează că, în viitorul apropiat, va avea loc un cutremur puternic în zona în care locuim noi.

9. Am păcătuit prea mult, am stăruit în lucruri despre care știam că sunt rele și mă tem că Isus nu mă va mai primi și nu-mi va mai asculta rugăciunile.

10. Nu sunt foarte sigur de viitor și nu pot să cred tot ce spune Biblia despre cer.

 

Soluții:

 

a. Ioan 14:13 (”Și ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul”).

 

b. Prov. 15:1 (”Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”).

 

c. Efes.6:4 (”Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului”).

 

d. Iacov 1:5 (”Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată”).

 

e. Evr. 11:6 (”Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”).

 

f. Iac. 5:15 (”Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate”).

 

g. Ps. 46:1,2  (”Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor”).

 

h. Luca 6:27 (”Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc”).

 

i. 1 Ioan 1:9 (”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”).

 

j. Evr. 13:5 (”Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”).

 

Ai găsit soluții și pentru problemele tale? Ai putea să le împărtășești prietenilor din grupă o experiență recentă?


Părerea mea