Matei 5:10-11 „Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!”

 

2 Împărați 6:17 „Elisei s-a rugat și a zis: «Doamne, deschide-i ochii să vadă.» Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei.

 

Psalmii 27:14 „Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbă tează-ți inima și nădăjduiește în Domnul!”

 

Psalmii 28:7 „Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.”

 

Psalmii 34:7 „Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie.”

 

Psalmii 40:1-3 „Îmi pusesem nădejdea în Domnul, și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul.”

 

Faptele apostolilor 5:41 „Ei au plecat dinaintea Soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți, pentru Numele Lui.”

 

2 Corinteni 4:17 „Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.”


Părerea mea