„Știind că Domnul este cu noi și în noi, putem fi fericiți, chiar când trecem prin încercări.” – Jan Dyer, lider de tineret

 

„După ce Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, El nu a părăsit lumea, lăsând-o să se descurce singură, ci El continuă să fie prezent în viețile făpturilor Sale omenești și în purtarea de grijă față de creația Sa. Dumnezeu nu Se aseamănă cu un meșter ceasornicar care a întocmit lumea, a întors-o (ca pe un ceas) și apoi o lasă să meargă singură; Dumnezeu este Tatăl iubitor care poartă de grijă pentru ceea ce El a creat.” – Charles Bell, doctor în consiliere

 

„Pentru a experimenta purtarea de grijă a lui Dumnezeu în mijlocul necazurilor, noi trebuie să strigăm către El în rugăciune stăruitoare și în credință. Prin rugăciune și încredere, noi experimentăm pacea lui Dumnezeu, primim putere de la Domnul, îndurare, har și ajutor de la Dumnezeu la vreme de nevoie. Astfel de rugăciuni ale credinței pot fi ori pentru folosul nostru personal, ori pentru folosul altora.” – John Ortberg, scriitor creștin

 

„Când cineva prezintă iubirea lui Hristos și frumusețea sfințeniei, îi dă la iveală pe supușii împărăției lui Satana, iar prințul răutății se simte provocat să se împotrivească. Prigoana și ocara îi așteaptă pe toți aceia care sunt pătrunși de spiritul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimbă tot timpul; dar principiul, spiritul care stă la temelia ei, este același care i-a ucis întotdeauna pe cei aleși ai Domnului, încă din zilele lui Abel.” – Ellen White, autoare inspirată


Părerea mea