Psalmii 146:5-6 „Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său! El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea.”

 

Geneza 1:1 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.”

 

Psalmii 8:3 „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut…”

 

Psalmii 89:11-12 „Ale Tale sunt cerurile și pământul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miazănoaptea și miazăziua.”

 

Isaia 43:15 „Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, împăratul vostru.”

 

Isaia 45:18 „Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: Eu Sunt Domnul și nu este altul!”

 

Iov 26:7-8 „El întinde miazănoaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii Săi, și norii nu se sparg sub greutatea lor.”

 

Matei 11:25 „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: «Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului…»”

 

Luca 10:21 „Tată, Doamne al cerului și al pământului,; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu.”

 

Faptele apostolilor 17:24 „Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini.”

 

Coloseni 1:16,17 „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.”

 

Evrei 1:10 Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.”


Părerea mea