„Ascultarea este, de fapt, exerciţiul suprem de iubire. Şi e o ascultare activă: implică urmarea celui iubit, împlinirea voinţei sale, contopirea în lumina sa, sacrificiul. Adică, umilinţa – de care ne temem atât de mult că ne-ar lipsi de condiţia noastră de fiinţă inteligentă. Înaintarea pe orice cale spirituală presupune exercitarea umilinţei.” – Joseph Tetlow, autor creştin

 

„Ascultarea este legată şi de iubire. Mai precis, poate fi considerată forma absolută a iubirii. Doar din dragoste de Dumnezeu credinciosul are puterea de-a alege voia lui Dumnezeu, şi nu pe a sa. Acelaşi lucru este valabil şi în relaţiile cu aproapele.” – G. Mantzaridis

 

„Sunt unii care mărturisesc că slujesc lui Dumnezeu, în timp ce se bazează numai pe eforturile lor de ascultare a legii lui Dumnezeu de a-şi forma un caracter drept şi a-şi obţine astfel mântuirea. Inimile lor nu sunt mişcate de vreun simţământ profund de iubire faţă de Domnul Hristos, ci ei caută să-şi îndeplinească îndatoririle vieţii de creştin ca fiind cerute de Dumnezeu pentru obţinerea vieţii veşnice. O astfel de religie nu valorează nimic. Când Domnul Hristos locuieşte în inimă, întreaga fiinţă va fi atunci plină de iubirea Sa, de bucuria comuniunii cu El, astfel încât se va alipi cu totul de El; privindu-L, eul va fi uitat. Atunci, iubirea faţă de Domnul Hristos va fi izvorul acţiunilor noastre.” – Ellen White, scriitoare inspirată

 

„Nu există limitări în legea lui Dumnezeu.” – Robert Louis Stevenson, autor scoțian

 

„Purtați-vă sarcinile unii altora şi veți împlini astfel Legea lui Hristos!” – Pavel, apostol


Părerea mea