Un învăţător al legii a venit la Isus cu o întrebare-capcană: „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”

 

Se aştepta ca Isus să aleagă una dintre cele Zece Porunci. Dar răspunsul Său a fost altul: „«Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău». Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.” Iubirea de Dumnezeu este cuprinsă în primele patru porunci. Ţi le aminteşti? De ce spunem că se referă la iubirea faţă de Dumnezeu?

 

Dar Isus a continuat spunând nişte cuvinte în care a cuprins celelalte şase porunci din Lege. Tu le ştii? Află cuvintele care se repetă exact la fel în:

 

Leviticul 19:18 ”Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul”.

 

Matei 22:39 Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”

 

Romani 13:9 ”De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi””.

 

Galateni 5:14 ”Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi””.


Părerea mea