Israeliţilor le plăcea ideea de a deveni o împărăţie de preoţi, un popor sfânt, aşa că au fost de acord să facă tot ce le spusese Dumnezeu. Au promis să asculte de glasul Său şi să ţină legământul Său. Dar au făcut ce au promis? Nu!

 

La câteva zile după ce s-au oprit la Sinai, Domnul le-a dat cele Zece Porunci, pe care de acum le ştii şi tu foarte bine. Moise a mai rămas pe munte cu Dumnezeu şi a mai primit şi alte instrucţiuni. Dar, deodată, Dumnezeu a schimbat subiectul. Să vedem ce i-a spus: „… Scoală-te şi pogoară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat… s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Israele! iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului»” (Exodul 32:7,8).

 

„Dumnezeu le-a îngăduit israeliţilor să încerce să ţină legea, ca să-şi poată da seama de neputinţa lor de a face ceea ce, cu totul greşit, crezuseră că sunt în stare să facă. În felul acesta, ei aveau să fie ajutaţi să treacă de la încrederea în ei înşişi la încrederea în Dumnezeu, ajutaţi să nu se mai bizuie pe ei înşişi, ci să creadă în ajutorul divin. Astfel, Legea avea să devină un mijloc prin care să fie conduşi la Hristos, ca singurul care îi putea salva din păcat (Galateni 3:23-26: Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.  Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus.)”. (The SDA Bible Commentary, vol.1, p.594)

 

Imaginează-ți că fiecare om din lume ar respecta poruncile lui Dumnezeu! Crezi că lumea ar fi mai bună sau mai rea? De ce? Argumentează-ți răspunsul.


Părerea mea