Egoismul înseamnă invidie, poftă şi, în cele din urmă, idolatrie. Mulţi care susţin că ei cred în Dumnezeu Îl tăgăduiesc prin egoism.

 

Când era cam de vârsta ta, Ellen White era foarte econoamă şi altruistă. Ea spunea: „Am învăţat ce înseamnă să faci economii pe când aveam vreo doisprezece ani. Am învăţat o meserie împreună cu sora mea şi, deşi nu reuşeam să câştigăm decât douăzeci şi cinci de cenţi pe zi amândouă, din suma aceasta am putut să punem câte ceva deoparte pentru lucrarea misionară. Încetul cu încetul, am strâns treizeci de dolari. Când am primit solia revenirii în curând a lui Isus şi s-a făcut un apel, arătându-se că era nevoie de oameni şi de mijloace, am simţit ca un privilegiu să-i putem da tatei cei treizeci de dolari, rugându-l să cumpere cu ei reviste şi broşuri pe care să le trimită celor care erau în întuneric”. (Counsels on Stewardship, p. 292)

 

Poţi să-ţi arăţi şi tu iubirea faţă de Isus, refuzându-ţi tot ce nu este absolut necesar. Darurile aduse la Şcoala de Sabat vor arăta iubirea ta pentru Isus şi vor contribui la susţinerea lucrării de vestire a Evangheliei. Domnul priveşte cu plăcere la tinerii care dovedesc tăgăduire de sine, aducând daruri pentru El.

 

Ştii ce simţăminte are Dumnezeu faţă de cel care dă cu bucurie? Vezi în 2 Corinteni 9:7 (Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”).


Părerea mea