Lucrarea publică a lui Isus a durat vreo trei ani. În vremea aceasta, pentru mulţi scopul misiunii Sale nu a fost clar. Nici pentru ucenici, care stătuseră lângă El tot timpul, nu era clar. Ani la rând se rugaseră pentru eliberarea lui Israel de sub stăpânirea romană, iar Isus dovedise calităţile împăratului pe care şi l-ar fi dorit ei. Erau multe lucruri pe care nu le înţelegeau cu privire la noua împărăţie, dar, mai mult decât orice, doreau să aibă şi ei nişte funcţii înalte în conducere.

 

Le-a spus Isus ucenicilor ceva despre viitor? Citeşte Matei 19:28 (Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel). Ce avea să facă El? Ce le-a făgăduit ucenicilor?

 

Având în minte lucrul acesta, doi dintre ucenici, Iacov şi Ioan, au venit la Isus cu o cerere deosebită. De fapt, ca să dea mai multă greutate cererii, a venit şi mama lor cu ei, şi ea a fost cea care a vorbit cu Isus. Iacov şi Ioan erau dintre cei doisprezece, dar îşi doreau cele mai bune poziţii. Se gândeau că, fiind aproape de Isus, vor putea să facă tot ce vor dori şi totul va fi foarte bine.

 

Şi noi putem să cădem în capcana aceasta, a dorinţei de a ni se acorda atenţie. Aşază în ordine literele cuvintelor de mai jos, ca să descoperi patru lucruri pe care le pot pofti mulţi în zilele noastre (prima literă este îngroşată):

 

UPOLPAIRATET ____________________

REUFMSȚEU ______________________

IMPIER __________________________

NAIB ____________________________


Părerea mea