Dumnezeu spune…

 

Deuteronomul 5:21 „Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.”

 

Romani 7:7 „Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta dacă Legea nu mi-ar fi spus: «Să nu pofteşti!»”

 

Romani 13:9 „De fapt: «… să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti», şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.»”

 

Luca 12:15 „Apoi le-a zis: «Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.»”

 

Faptele 20:33 „N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva.”

 

Evrei 13:5 „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.»”

 

Proverbele 4:23 „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”

 

Psalmii 139:23,24 „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!”

 

Proverbele 19:1 „Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate şi nebun.”


Părerea mea