Când i-a dat lui Moise instrucţiuni cu privire la jertfe, Dumnezeu S-a referit la câteva feluri de manifestare a necinstei şi necredincioşiei. Să citim Leviticul 6:2-7 şi să discutăm apoi câteva exemple practice: „Când va păcătui cineva şi va săvârşi o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru încredinţat lui sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înşela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul şi păcătuieşte, când va păcătui astfel şi se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înşelăciune, sau încredinţat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb – oricare ar fi – să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din preţul lui şi să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua când îşi va aduce jertfa lui pentru vină. Iar ca jertfă pentru vină, să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta, şi să-l dea preotului. Şi preotul va face pentru el ispăşirea înaintea Domnului, şi i se va ierta, oricare ar fi greşeala de care se va fi făcut vinovat.”

 

Zilele trecute ţi-ai uitat jacheta în sala de sport şi acum îl vezi pe un coleg îmbrăcat cu ea. O recunoşti şi după o pată de pe umăr. Când îi spui despre asta, îţi răspunde imediat: „Poftim?! Cum o să fie jacheta ta? Dacă vrei să ştii, mi-am cumpărat-o chiar din banii mei!” Şi, ca să fie şi mai convingător, se jură.

 

Eşti la şcoală. Orele s-au terminat, dar tu ai mai rămas în clasă ca să copiezi de pe tablă nişte exerciţii pe care vi le-a dat profesorul de mate dintr-o culegere. Eşti singur şi, deodată, observi pe catedră culegerea. Pentru că şi aşa nu te vede nimeni, îţi copiezi liniştit din carte rezolvarea. A doua zi, când profesorul verifică temele, te laudă că ai lucrat mult mai bine decât de obicei. Tu zâmbeşti frumos, privind în altă parte, şi nu spui nimic.

 

Acestea sunt exemple de necinste. În Vechiul Testament, pentru astfel de păcate se cereau jertfe speciale. Astăzi nu ni se mai cere să aducem jertfe, dar se cuvine să cerem iertare pentru necinste, atât de la Dumnezeu, cât şi de la cei pe care i-am păgubit sau înşelat. Apoi, să dăm înapoi. Vers. 5 spune să adăugăm o cincime la valoarea lucrului respectiv. Dumnezeu ţine foarte mult la cinste şi credincioşie şi doreşte acelaşi lucru şi de la noi.


Părerea mea