Dumnezeu spune…

 

Exodul 20:16 „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.”

 

Exodul 23:1,7 „Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el… Fereşte-te de o învinuire nedreaptă.”

 

Leviticul 19:16 „Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău.”

 

Psalmii 101:5 „Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.”

 

Proverbele 19:5 „Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.”

 

Proverbele 24:28 „Nu vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău; ori ai vrea să înşeli cu buzele tale?”

 

Efeseni 6:14 „Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii.”

 

2 Corinteni 6:4-7 „Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări… prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu.”

 

1 Ioan 5:3 „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.”

 

Coloseni 3:9 „Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele
lui.”


Părerea mea