În biserica ce a luat naştere după înălţarea lui Isus la cer, membrii dovedeau o mare iubire unii faţă de alţii. Bogaţii îşi împărţeau cu generozitate banii cu cei lipsiţi. Anania şi Safira au dorit să facă şi ei aşa, numai că ei cam aveau de lucru cu egoismul şi cu obiceiul de a nu spune adevărul. Citeşte această întâmplare în Faptele 5:1-11 şi numerotează următoarele fraze, pentru a arăta ordinea în care au avut loc faptele (”Dar un om numit Anania a vândut o moşioară, cu nevastă-sa Safira,şi a oprit o parte din preţ cu ştirea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat.Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întâmplase. Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta”. Atunci, Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.” 10 Ea a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei. 11 O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri”).

 

__ Tinerii l-au îngropat pe Anania.

__ Petru l-a acuzat pe Anania că a păstrat pentru sine o parte din bani.

__ Anania şi Safira au vândut o moşie pe care o aveau.

__ Safira a murit şi a fost îngropată.

__ După vreo trei ceasuri, Safira a venit după bărbatul ei.

__ Anania a adus o parte din preţul moşiei şi l-a dat apostolilor.

__ Petru a întrebat-o pe Safira de ce a vrut să-L înşele pe Dumnezeu.

__ Petru l-a acuzat pe Anania că L-a minţit pe Dumnezeu.

__ Petru a întrebat-o pe Safira cu cât au vândut moşia.

__ Anania a căzut la pământ şi a murit.

 

Să mori pe loc pentru o minciună – cam aspră pedeapsă, nu-i aşa? Din fericire pentru noi, Dumnezeu nu ne pedepseşte aşa de fiecare dată când minţim. Dar ceea ce s-a întâmplat cu Anania şi Safira ne arată cât de mult urăşte Dumnezeu minciuna. (Proverbele 12:22)

Fă o listă cu personaje biblice care au minţit şi trece în revistă consecinţele minciunilor lor.


Părerea mea