Dumnezeu spune…
„
Geneza 9:6 „Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.”
„
Numeri 35:31,33 „Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. Să nu pângăriţi ţara unde veţi fi, căci sângele celui nevinovat pângăreşte ţara; şi ispăşirea sângelui vărsat în ţară nu se va putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa.”
„
Deuteronomul 5:17 „Să nu ucizi.”
„
Matei 5:21,22 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.» Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii şi oricine va zice frate lui său: «Prostule!» va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: «Nebunule» va cădea sub pedeapsa focului gheenei.”
 
„
Psalmii 34:13 „Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare!”
„
Psalmii 52:4 „Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare, limbă înşelătoare!”
„
Proverbele 6:16-19 „Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.”
„
1 Ioan 3:15 „Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.”
 
„
Apocalipsa 21:8 „Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi… închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
„
Apocalipsa 22:15 „Afară sunt câinii, vrăjitorii…, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!”

Părerea mea