„Legea celor Zece Porunci nu trebuie văzută «numai din latura prohibitivă, ci şi din aceea a milei». De exemplu, porunca a şasea: «Să nu ucizi»; ea are şi o dimensiune pozitivă: «Să promovezi viaţa». Este voia lui Dumnezeu ca urmaşii Săi să caute să promoveze binele şi fericirea tuturor acelora care intră în sfera lor de influenţă.” – Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…
„
„Iertarea împlineşte porunca a şasea, care spune: «Să nu ucizi». Fariseii şi cărturarii credeau că o împlinesc, dar Domnul Isus spune că şi atunci când urăşti eşti vinovat de ucidere. Când nu mai vrei să auzi de cineva care te-a ofensat, când spui: «Nu vreau să-l mai văd niciodată!», de fapt, rosteşti: «Aş vrea să fie mort!» Biblia spune că eşti vinovat de crimă când procedezi aşa. E nevoie să ierţi, pentru că altfel, Legea lui Dumnezeu te condamnă.” – C. Handaric, scriitor creştin
„
„Crima, avortul, eutanasia, degradarea demnităţii umane, sinuciderea, violenţa, toate intră sub incidenţa poruncii a şaptea.”
– H. M. Jonhson, predicator
„
„Domnul Hristos desăvârşeşte porunca a şasea, condamnând nu numai crima, ci şi rădăcinile ei din inima omului: ura, dorinţa de răzbunare, mânia, nervozitatea, căci crima, înainte de a fi săvârşită în afară, e săvârşită în inima omului şi, chiar dacă e săvârşită numai în inimă, e tot crimă. Hristos a spus: «Aţi auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub judecată; dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii» (Matei 3:21,22).” – C. Mihăescu, predicator
„
„Siguranţa şi curăţia poporului cereau ca păcatul uciderii să fie pedepsit cu asprime. Viaţa omului, pe care numai Dumnezeu o poate da, trebuie să fie socotită ca ceva sfânt.” – Ellen White, autoare inspirată

Părerea mea