Dumnezeu spune…
„
Exodul 21:15,17 „Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea… Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.”
„
Leviticul 19:3 „Fiecare din voi să cinstească pe mama sa şi pe tatăl său şi să păzească Sabatele Mele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”
„
Deuteronomul 5:16 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”
„
Proverbele 1:8 „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!”
„
Proverbele 17:6 „Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor.”
„
Proverbele 22:28 „Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi.”
„
Proverbele 23:22 „Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.”
„
Coloseni 3:20 „Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.”
„
2 Timotei 3:1-4 „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu.”
„
Efeseni 6:1,3 „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

Părerea mea