Ce importanţă are pentru mine?
„
A avut nişte vise neobişnuite. Fraţii lui îl urau. Tatăl îl favoriza şi i-a făcut o haină mai deosebită. În mod sigur ştii despre cine vorbesc.
„
Iosif nu era favorizat ca întâi născut, pentru că nu era el întâiul născut.
„
Nu era nici cel mai mic dintre copii. Dar probabil că tatăl îl iubea pentru că era mereu voios şi ascultător. Biblia ne mai arată un motiv pentru care Iosif era considerat un copil deosebit. Vezi Geneza 37:3 („Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe, şi i-a făcut o haină pestriţă„).
„
Ce a făcut tatăl său pentru a-i arăta că îl iubeşte foarte mult?
„
Încearcă să-ţi închipui cât a suferit Iacov când fiii săi au venit cu haina lui Iosif, sfâşiată şi plină de sânge! Şi încearcă să-ţi închipui groaza care a pus stăpânire pe băiatul de şaptesprezece ani, care a fost dus într-o ţară străină, unde avea să fie vândut ca sclav, el, băiatul preferat al tatălui!
„
În Egipt, Iosif a fost, pe rând, sclav, administrator, puşcăriaş şi prim-ministru. Pe vremea aceea nu existau servicii poştale, nici telefoane, aşa că, ani în şir, nu a mai avut nicio veste de la tatăl său. Cât de surprins a fost să-i vadă deodată pe fraţii săi, care nu l-au recunoscut, şi să-i întrebe despre tata. Desigur că nu ai uitat cum i-a pus la încercare, să vadă dacă se schimbaseră sau erau la fel de egoişti şi neîndurători ca atunci când îl vânduseră.
„
În cele din urmă, li s-a făcut cunoscut şi a aranjat lucrurile în aşa fel ca să poată veni toţi, împreună cu familiile lor, în Egipt, unde era hrană din belşug.
„
Deşi fuseseră despărţiţi atâta timp, iar el ajunsese guvernator al Egiptului, Iosif încă îl iubea foarte mult şi îl respecta pe tatăl lui.

Părerea mea