Ce încearcă ei să spună?
     Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea
„Dumnezeu spune…”, notează declaraţia care transmite convingerea ta.
    „Copiii trebuie să simtă că sunt datori faţă de părinţii lor, care au vegheat asupra lor în pruncie şi i-au îngrijit când au fost bolnavi. Ei trebuie să-şi dea seama că părinţii lor au avut multe griji din cauza lor. Mai ales părinţii conştiincioşi, evlavioşi, au avut cea mai mare grijă ca fiii şi fiicele lor să apuce pe calea cea bună. Cât de grea le-a fost inima când şi-au văzut copiii greşind!
Dacă aceşti copii, care au produs acele dureri de inimă, ar putea vedea efectul căilor urmate de ei, cu siguranţă că s-ar îmblânzi. Dacă ar putea vedea lacrimile mamei şi auzi rugăciunile ei către Dumnezeu în favoarea lor, dacă i-ar putea asculta suspinele şi oftatul, inimile lor ar fi sensibilizate şi şi-ar mărturisi degrabă greşelile şi ar cere iertare.” – Ellen White, autoare inspirată
„
    „Părinţii sunt îndreptăţiţi astfel la o dragoste şi un respect cum nu este dat nimănui altcuiva să aibă. Dumnezeu Însuşi, care a aşezat asupra lor o responsabilitate pentru sufletele încredinţate grijii lor, a poruncit ca, în anii de la început ai vieţii, părinţii să ţină locul lui Dumnezeu pentru copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptăţită a părinţilor săi respinge autoritatea
lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere din partea copiilor nu numai să dea respect, supunere şi ascultare părinţilor lor, ci de asemenea să le dea dragostea şi amabilitatea lor, să le uşureze poverile, să le apere prestigiul, să-i ajute şi să-i mângâie la bătrâneţe.” – Ellen White, autoare inspirată

Părerea mea