Iată părerea mea
„
Planul iniţial al lui Dumnezeu a fost ca fiecare copil să se nască într-un cămin încare să existe o mamă şi un tată, care să-l iubească, să aibă grijă de el şi să-l înveţe să-L iubească pe Dumnezeu.
„
Domnul, Autorul vieţii, este şi autoritatea supremă, de care trebuie să asculte orice fiinţă creată. Cu toate acestea, El a trecut
o parte din răspunderea acestei autorităţi asupra părinţilor şi, de aceea, copiii trebuie să înţeleagă faptul că ascultarea lor
de părinţi, de profesori şi de alte persoane care poartă răspunderea lor înseamnă de fapt respect faţă de Dumnezeu.
„
Citeşte Efeseni 6:1-4 şi trece pe rândurile următoare obligaţiile fiecăruia („Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.  „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –  „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ”.  Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului)”:
Copiii  _____________
Părinţii ____________
„
Uneori, sunt situaţii triste când, din cauza unor accidente sau a unor boli, unii copii rămân orfani. Gândeşte-te la toate lucrurile pe care le aduce o mamă în viaţa copilului ei. Notează  mai jos ce anume lipseşte din viaţa unui copil care nu mai are mamă.

Părerea mea