Cum se întâmplă?

 

Iată câteva sugestii care te vor ajuta să faci din Sabat o zi cu adevărat plăcută:

 

1. Începe chiar din prima zi a săptămânii să te gândeşti la bucuria de a fi o zi întreagă cu cel mai bun Prieten al tău.

2. Planifică-ţi pentru Sabat nişte activităţi la care L-ai putea invita pe Isus să te ajute.

3. Petrece câtva timp aşa cum Îşi petrecea Isus timpul în Sabat – făcând bine.

4. Discută cu prietenii despre lucruri pe care aţi dori să le discutaţi cu Isus.

5. Petrece împreună cu familia timp special pentru închinare.

6. Gândeşte-te cum ar trebui să-ţi planifici timpul în Sabat, pentru ca această zi să fie o zi deosebită pentru tine şi Isus.

 

Citeşte Isaia 66:22,23 (”Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul – aşa vor dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul”). Încearcă să-ţi închipui că eşti în casa minunată care a fost pregătită special pentru tine. Totul în jur este fără cusur şi minunat, pentru că Dumnezeu a făcut un Pământ nou şi a şters orice urmă a păcatului. Imaginează-ţi deliciul unei dimineţi de Sabat, când toţi se adună în jurul tronului lui Dumnezeu. Va fi un serviciu divin cu totul deosebit, o mare serbare! Şi, în acelaşi timp, marea serbare săptămânală.

 

Şi acum, iată ce scrie Ellen White: „Mi s-a arătat că Legea lui Dumnezeu va dura veşnic şi va exista pe Noul Pământ pentru toată veşnicia. La creaţiune, când au fost puse temeliile Pământului, fiii lui Dumnezeu priveau cu admiraţie la lucrarea ce ieşea din mâinile Creatorului şi toată oştirea cerească scotea strigăte de bucurie. Atunci a fost întemeiat şi Sabatul. La încheierea celor şase zile ale creaţiei, Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de tot lucrul pe care îl făcuse; El a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, deoarece în această zi S-a odihnit de tot lucrul Său. Sabatul a fost instituit în Eden, înainte de cădere, şi a fost păzit de Adam şi de Eva şi de toată oştirea cerului. Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea şi a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. Am văzut că Sabatul nu va fi niciodată desfiinţat, ci sfinţii răscumpăraţi, împreună cu toate oştile îngereşti, îl vor păzi în onoarea Creatorului, de-a lungul veşniciei.” (Experienţe şi viziuni, p. 163)


Părerea mea