Influenţa zeilor păgâni

 

Totdeauna oamenii au simţit nevoia de a se închina unei puteri mai mari, de a-i aduce cinstire. Dumnezeu este Creatorul, iar Isus, Răscumpărătorul oamenilor, de aceea aşteaptă ca oamenii să Le înţeleagă iubirea şi purtarea de grijă, dar şi faptul că, pentru acestea, Le datorează supunere şi închinare. Cu mulţi ani în urmă, Satana i-a îndreptat pe oameni pe o cale greşită şi, de atunci, i-a făcut să se închine la orice altceva, numai lui Dumnezeu nu. „Părinţii voştri… locuiau în vechime de cealaltă parte a Râului (Eufrat) şi slujeau altor dumnezei” (Iosua 24:2). Iată de ce israeliţii au fost influenţaţi de sistemele păgâne de închinare şi, de aceea, prima dintre poruncile lui Dumnezeu a fost cu privire la supunere. Pentru că El era Cel care îi proteja, era numai drept ca El, Creatorul, să primească toată cinstirea.

 

Baal era cel mai important dintre zeii canaaniţilor şi Dumnezeu ştia că, intrând în Canaan, israeliţii vor fi ispitiţi să accepte cultul acesta păgân. „Canaaniţii credeau că Baal îşi are sălaşul în copacii sfinţi, în izvoare, pe vârfurile munţilor, în stânci etc., de aceea, aproape în fiecare loc exista câte un Baal, zeul acelui loc… Aceşti Baali erau consideraţi zeităţi ale naturii, care ocroteau vegetaţia, turmele şi cirezile”. (SDA Bible Dictionary, p.104)

 

Popoarele din vremea aceea aveau o mulţime de zeităţi. De multe ori, forţele naturii (vântul, tunetul etc.) erau considerate nişte zeităţi capricioase, gata să-i pedepsească pe oameni. Din acest motiv, din frică, oamenii le construiau altare şi temple şi le aduceau ofrande.

 

Trece în dreptul fiecărei fraze litera cu care este notat textul biblic în care se face afirmaţia respectivă.

 

a. Judecători 2:13

b. 1 Împărați 16:32,33

c. 1 Împărați 18:19

d. 2 Împărați 21:1-3

e. Ieremia 19:5

 

__ Manase a ridicat altare lui Baal.

__ Israeliţii au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal.

__ Au ars copii, ca arderi-de-tot lui Baal.

__ Ilie i-a strâns pe toţi prorocii lui Baal la Muntele Carmel.

__ Ahab a făcut un templu şi un altar pentru Baal.


Părerea mea