Iată părerea mea

 

Israeliţii petrecuseră câteva sute de ani ca sclavi în Egipt şi nu mai simţeau că ar fi un popor deosebit. Nici nu mai ştiau prea multe despre Dumnezeu şi uitaseră cum ar trebui să-I slujească. Cei din jurul lor se închinau la idoli, aveau tot felul de obiceiuri păgâneşti, astfel încât israeliţii pierduseră cu totul din vedere faptul că Dumnezeul lor era Creatorul.

 

Scoţându-i din Egipt, Dumnezeu i-a condus spre Canaan, prin Peninsula Sinai, şi le-a poruncit să-şi aşeze tabăra în jurul Muntelui Sinai. El plănuise să aibă în locul acela o întâlnire deosebită cu poporul Său. Ce aveau ei de făcut? Cum ar fi trebuit să se poarte? Erau nişte sclavi eliberaţi de curând şi, efectiv, nu ştiau. Dar Dumnezeu le-a dat instrucţiuni precise, prin Moise. Citeşte în Exodul 19:10-13 şi menţionează două dintre ele (Şi Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-i azi şi mâine şi pune-i să-şi spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul Se va pogorî în faţa întregului popor, pe Muntele Sinai.  Să hotărăşti poporului anumite margini de jur împrejur şi să spui: ‘Să nu cumva să vă suiţi pe munte sau să vă atingeţi de poalele lui.’ Oricine seva atinge de munte va fi pedepsit cu moartea.  Nicio mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge, să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeţi: dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbiţa, ei vor înainta spre munte.”)

 

1. _______________

 

2. _______________

 

Nu crezi că Dumnezeu a fost la fel de clar şi când a dat instrucţiuni pentru întâlnirile noastre cu El, în Sabat?

 

Cum putem aplica aceste două instrucţiuni la noi?

 

1. _________________

 

2. _________________

 

Foloseşte rândurile de mai jos pentru a nota ce anume ar trebui să conţină, în opinia ta, o întâlnire de Sabat cu Dumnezeu.


Părerea mea