Ce importanţă are pentru mine?

 

În marile războaie, se dau lupte izolate sau se duc mari campanii militare, însă există o „bătălie finală” – cea care decide sfârşitul războiului. Când Satana îşi strânge oştirile să atace Noul Ierusalim, începe „bătălia finală”: „Şi ei [cei nelegiuiţi] s-au suit… şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (Apocalipsa 20:9). Cât de puternic şi de întins trebuie să fie acest foc, dacă Ioan l-a văzut ca pe un „iaz de foc”! Păcatul va fi complet distrus, nu va mai rămâne nimic – „nici rădăcină, nici ramură” (Maleahi 4:1).

 

De câte ori nu ni se întâmplă să ne dorim să putem să o luăm de la capăt! Poate cu o prietenie care s-a terminat, deşi n-am fi vrut, poate cu un examen pe care l-am ratat.

 

Dumnezeu vrea să ne ofere ocazia unui nou început. „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13).

 

La a doua venire a lui Isus, vom fi transformaţi. Pavel spune: „noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” – 1 Corinteni 15:52 u.p., 53.

 

Focul care distruge păcatul şi răul, la sfârşitul mileniului, pregăteşte calea pentru aducerea la existenţă a unui pământ nou, pe care Dumnezeu îl va crea. Din cetatea minunată, în care se află în deplină siguranţă, cei mântuiţi vor vedea cum pământul este transformat într-un paradis minunat, asemenea Edenului pe care l-a făcut Dumnezeu la început (Apocalipsa 21:5). Ce fericiţi vor fi Adam şi Eva, văzând acest nou început al lumii pe care ei au pierdut-o prin păcat!

 

Spune în câteva cuvinte cum îți imaginezi Noul Pământ.


Părerea mea