Ce importanţă are pentru mine?

 

Cât au fost robi în Egipt, israeliţii au pierdut din vedere cerinţele pe care le avea Dumnezeu de la ei. Aşa că, la scurt timp după ieşirea din Egipt, Dumnezeu le-a dat cele Zece Porunci, pe care le-a rostit cu voce tare, dar le-a şi scris pe table de piatră. Oricum, nu avea fiecare om câte un exemplar, de aceea Dumnezeu le-a mai dat nişte instrucţiuni speciale. Citeşte Deuteronomul 6:1-9 şi scrie A sau F în faţa afirmaţiilor de mai jos – adevărat sau fals (”Iată poruncile, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, toate legile şi toate poruncile Lui pe care ţi le dau şi să ai zile multe. Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere. Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere-aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.”)

 

__ Dumnezeu dorea ca poporul Său să deosebească binele de rău.

 

__ El le-a promis viaţă lungă celor ce vor păzi poruncile.

 

__ Dacă nu ascultau de porunci, avea să-i ducă înapoi, în Egipt.

 

__ Li se cerea să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul şi cu toată puterea.

 

__ Li se cerea să sublinieze în Biblie cele Zece Porunci.

 

__ Li se spusese să-i înveţe şi pe copiii lor să păzească aceste porunci.

 

__ „Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini” – însemna că aveau obligaţia să ţină seama de aceste porunci în toate activităţile lor.

 

__ „Să le scrii pe uşorii casei” – însemna că şi vecinii aveau să-i considere păzitori ai acestor porunci.


Părerea mea