Dumnezeu spune…

 

Proverbele 5:22 „Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.”

 

Psalmii 1:1,2 „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”

 

Psalmii 37:31 „Legea Dumnezeului său este în inima lui şi nu i se clatină paşii.”

 

Psalmii 106:3 „Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!”

 

Matei 5:17 „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”

 

Luca 11:28 „Ferice… de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.”

 

Romani 6:16,23 „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? (…) Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

 

Iacov 1:13,15 „Nimeni să nu zică atunci când este ispitit: «De la Dumnezeu sunt ispitit» (…) Ci fiecare este ispitit când este tras şi amăgit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte.”

 

1 Ioan 3:4 „Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.”

 

1 Ioan 3:22 „Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.”


Părerea mea