Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care transmite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

„Mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos împreună cu sfinţii Săi în ceruri, între prima şi a doua înviere. În timpul acesta, morţii cei nelegiuiţi vor fi judecaţi. Pământul va fi complet pustiu, fără oameni, dar ocupat de Satana şi îngerii lui. La sfârşitul mileniului, Domnul Hristos cu sfinţii Săi şi cu cetatea sfântă vor coborî din ceruri pe pământ. Atunci morţii nelegiuiţi vor fi înviaţi şi, împreună cu Satana şi îngerii lui, vor înconjura cetatea, dar un foc de la Dumnezeu îi va mistui şi va curăţi pământul. Astfel, Universul va fi eliberat pentru totdeauna de păcat şi de păcătoşi.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”

„«Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră» (Apocalipsa 21:1). Focul care îi nimiceşte pe cei răi, purifică pământul. Toate urmele blestemului sunt şterse. Nu va exista un iad arzând veşnic în care consecinţele grozave ale păcatului să rămână mereu înaintea ochilor celor răscumpăraţi. Un singur lucru rămâne ca amintire: Mântuitorul nostru va purta pururea semnele răstignirii Sale. Singurele urme ale lucrării nemiloase a păca tului vor fi pe fruntea Lui, pe mâinile şi picioarele Sale rănite. Limba omenească nu este în stare să descrie răsplata drepţilor. Aceasta va fi cunoscută numai de cei care o vor primi. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde slava paradisului lui Dumnezeu.” – Ellen White, autoare inspirată

„Pe Noul Pământ, Dumnezeu va pre găti un cămin pentru cei răscumpăraţi şi un mediu desăvârşit pentru viaţă veşnică, dragoste, bucurie şi pentru a învăţa în prezenţa Lui, pentru că aici, Dumnezeu Însuşi va locui cu poporul Său, iar suferinţa şi moartea nu vor mai fi. Marea luptă va lua sfârşit, iar păcatul nu va mai exista.” – V. Moldovan, autor creştin


Părerea mea