Ce legătură are cu mine?

 

Cum trebuie să fie îmbrăcămintea noastră?

 

1. Simplă. La fel ca în toate compartimentele vieţii noastre, chemarea la simplitate adresată creştinului se referă şi la felul în care ne îmbrăcăm.

 

2. De înaltă virtute morală. Creştinii nu vor păta frumuseţea caracterului lor cu un stil de a se îmbrăca ce trezeşte „pofta firii pământeşti” (1 Ioan 2:16). Pentru că doresc să le dea şi altora mărturie, ei se vor îmbrăca şi se vor comporta într-un mod decent.

 

3. Practică şi economică. Pentru că sunt administratorii banilor pe care Dumnezeu i-a încredinţat lor, creştinii vor practica economia, dar aceasta nu înseamnă neapărat cumpărarea hainelor celor mai ieftine cu putinţă, ci unele de bună calitate.

 

4. Sănătoasă. Creştinii vor evita stilurile de îmbrăcăminte care nu protejează în mod adecvat corpul sau care strâng; în caz contrar, îmbrăcă mintea va face ca sănătatea să se deterioreze.

 

5. Caracterizată de farmec şi frumuseţe naturală. Referindu-Se la crinii de pe câmp, Domnul Isus a spus că „nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei” (Matei 6:29). În felul acesta, El a ilustrat că viziunea Cerului cu privire la frumuseţe este caracterizată de farmec, simplitate, puritate şi naturaleţe. Etalarea lumească, aşa cum se vede în moda efemeră, nu are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu.

 

Creştinii îi câştigă pe necredincioşi nu arătând şi comportându-se ca lumea, ci printr-un mod atrăgător de a fi „altfel”.

 

Petru îi sfătuieşte pe credincioşi să se concentreze asupra dezvoltării omului „ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:1-4).


Părerea mea