Dumnezeu spune…

 

1 Samuel 16:7 „Şi Domnul a zis lui Samuel: «… omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.»”

 

Psalmii 93:5 „Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.”

 

Psalmii 119:127 „Eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat.”

 

Proverbele 8:10 „Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.”

 

Proverbele 11:22 „Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc.”

 

Proverbele 15:33 „Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei.”

 

Proverbele 16:16 „Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului!”

 

Proverbele 22:1 „Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.”

 

Filipeni 2:3 „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.”

 

1 Petru 3:3,4 „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.”


Părerea mea