Cum se întâmplă?

 

Lumea de astăzi se află într-o incredibilă stare de flux şi schimbare. Valorile şi punctele de vedere tradiţionale au fost modificate şi aproape răsturnate într-un timp relativ scurt. Sub influenţa paralizatoare a televiziunii şi a celorlalte mijloace de comunicare în masă, minţile au fost manipulate şi au fost impuse anumite standarde. Gândirea şi modul de viaţă ne sunt influenţate de ceea ce vedem şi auzim.

 

Singura noastră siguranţă este Sfânta Scriptură, care ne spune: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii nu este de la Tatăl, ci din lume” (1 Ioan 2:15,16).

 

„Pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:15). Crezi că acest principiu se poate aplica şi în privinţa modei? Exprimă-ţi părerea.

 

Crezi că, respectând acest principiu despre care vorbeşte Domnul Isus, oamenii din afară ne vor privi ca fiind ciudaţi, extremişti, limitaţi?

 

Ellen White spune în ”Principiile fundamentale ale educaţiei creştine”, pag. 295, că „noi suntem o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni”.

 

Cum ne schimbă acest adevăr perspectiva despre felul în care trebuie să ne îmbrăcăm şi să arătăm?

 


Părerea mea