Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos repre zintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care trans mite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

„Printr-un legământ veşnic (un acord, o înţelegere), Domnul a stabilit o legătură deosebită cu poporul Său. Sabatul este un simbol al acestui legământ, un simbol al aprobării Sale, un semn că primeşte închinarea pe care I-o aducem în această zi. El spune: «Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc» (Exodul 31:13). În versetul 16, Sabatul este numit «un legământ necurmat».” – Vilhelm Moldovan, autor creştin

 

„După cele şase zile ale creaţiei, Creatorul binefăcător S-a odihnit în ziua a şaptea şi a instituit Sabatul pentru toţi oamenii, ca memorial al creaţiei. Porunca a patra a Legii neschimbătoare a lui Dumnezeu cere respectarea Sabatului ca zi de odihnă, de închinare şi de slujire, în armonie cu învăţăturile şi exemplul lui Isus, Domnul Sabatului.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”

 

„Sabatul este o comuniune încântătoare cu Dumnezeu şi unii cu alţii. Este un simbol al răscumpărării prin Hristos, un semn al sfinţirii noastre, o dovadă a credincioşiei noastre şi o pregustare a viitorului nostru veşnic în Împărăţia lui Dumnezeu. Sabatul este semnul perpetuu al legământului lui Dumnezeu cu poporul Său. Păzirea cu bucurie a acestui timp sfânt, de seara până seara, de la apus până la apus, este o celebrare a lucrării creatoare şi răscumpărătoare a lui Dumnezeu.” – B. Davidson, teolog

 

 

„Instituţia Sabatului este tot atât de veche ca lumea însăşi. Ea a fost respectată de toţi patriarhii, începând de la creaţiune, şi, apoi, de Mântuitorul Însuşi şi de apostoli.” Ellen White, autoare inspirată


Părerea mea