Cum se întâmplă?

 

Jack nu putea să suporte ideea de „lege”. „Este o piedică”, spunea el. „Ce ne trebuie legi?” Necazul era că Jack înţelegea greşit rostul legii, şi mai ales al Legii lui Dumnezeu, şi relaţia lui cu legea.

 

Dacă în inima noastră ar exista respect şi consideraţie faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi oameni, n-am mai privi Legea ca pe „o piedică” sau ca pe ceva care ne îngrădeşte libertatea, pentru că nu am putea face nimic rău împotriva lui Dumnezeu sau împotriva semenilor noştri. Iubirea este împlinirea Legii. Primele patru porunci se referă la relaţia noastră cu Dumnezeu, iar celelalte şase, la relaţiile cu ceilalţi oameni.

 

Dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vom fi feriţi de închinarea la zei falşi, la idoli sau icoane. Iubirea faţă de El ne va împiedica să rostim Numele Lui fără respect – să-L luăm în deşert. Şi tot iubirea ne va ajuta să păzim Sabatul, în fiecare săptămână, considerându-l un dar al lui Dumnezeu. Toate acestea se includ în porunca: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău” (Matei 22:37).

 

Iubirea va face ca buzele noastre să nu poată rosti cuvinte mincinoase despre prieteni, familie sau colegi şi tot ea ne va opri gândurile care ar putea duce la minciună. Iubirea ne va face să ne găsim fericirea deplină în Dumnezeu şi în tot ce ne dă El, fără să poftim alte lucruri. La toate acestea S-a referit Isus când a spus: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (vers. 39).

 

Având iubirea lui Dumnezeu în inimă, nu vom mai privi Legea ca o piedică sau o îngrădire, ci o vom aprecia şi mai mult, înţelegând că ea este mijlocul prin care iubirea lui Dumnezeu ne învaţă cum să ne bucurăm de adevărata fericire. Aşa cum spune Ioan: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).

 

Ştii poruncile? Ai putea să le rezumi?

 

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

7. _____________

8. _____________

9. _____________

10. _____________


Părerea mea