Arhive zilnicemai 4, 2018

Ediția instructori

    Obiective La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să studieze şi să identifice rolul şi însemnătatea lucrării lui Hristos din 

Comentarii inspirate

  Sabat după-amiază, 28 aprilie Slava naturii umane a lui Hristos nu s-a arătat cât S-a aflat pe pământ. El 

Poezia studiului 5

Sanctuarul veșniciei Luca 9,22; Ioan 1,29; Rom.8,3; Filip.2,9.10; Evr.6,19.20; 7,17.24-28; 8,6; 9,11-15.20-24; Apoc.5,12; 13,8. Mielul întrupat, s-aducă pace-n Cer și 

[Vineri] Nabal

Numele acestui om era Nabal şi nevasta lui se chema Abigail; era o femeie cu judecată şi frumoasă la chip, 

[Vineri] Un gând de încheiere

Cartea Evrei arată că sanctuarul pământesc este modelul, sau tipul, lucrării pe care Hristos avea să o îndeplinească pentru noi 

Nu mai sunt articole.