Legea ţării

 

La 17 septembrie 1787, în Sala Independenţei din Filadelfia, Constituţia Statelor Unite a fost semnată, în mod formal, de către 39 dintre legiuitori, reprezentând 12 dintre cele 13 state ce alcătuiau atunci ţara. Constituţia Statelor Unite, în forma ei scrisă, este legea de bază a ţării, legea după care sunt judecaţi toţi cetăţenii americani. Ea a unificat naţiunea sub un puternic guvern central, ce i-a impus respectul în lumea întreagă. Prin capitolul intitulat „Declaraţia drepturilor omului” garantează libertăţile individului – o raritate la vremea când a fost dată şi o raritate încă pentru multe ţări ale lumii.

 

Cu toate acestea, există o altă lege, mai mare, mai importantă, mai veche şi mai durabilă decât Constituţia Statelor Unite. Este Legea lui Dumnezeu, cele Zece Porunci, scrise cu mâna Sa pe tablele de piatră încredinţate lui Moise pe Sinai. Legea aceasta se aplică întregii noastre lumi, dar principiile ei au existat din veşnicie. După creaţie, Adam şi Eva cunoşteau Legea şi o respectau. Legea aceasta este temelia guvernării întregului Univers şi aşa va fi şi atunci când Isus va veni a doua oară pentru a-Şi întemeia Împărăţia.

 

Adesea, când este rostit cuvântul „Lege”, se aud murmure de nemulţumire, mai ales când e vorba de Legea lui Dumnezeu.

Dar să ne gândim puţin: Cum ar fi lumea noastră dacă n-ar exista legi? Gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista legi şi reguli de care să se ţină seama în şcoli, în întreprinderi, în afaceri, în guvern şi chiar în biserică; gândeşte-te ce ar fi dacă nu ar exista legi care să ne apere bunurile! Şi cum ar fi lumea noastră dacă nu ar exista legile naturii – de exemplu legea gravitaţiei. Nu am avea greutate şi deci nu am putea sta într-un loc în spaţiu. Ne-ar fi foarte greu să mâncăm, să mergem sau să facem orice altceva.

Ar trebui să fim fericiţi că trăim sub protecţia legii – atât a legilor omeneşti, cât şi a Legii lui Dumnezeu. Toate legile bune din diferite ţări se bazează pe Legea lui Dumnezeu. Avem nevoie de ordine ca să fim fericiţi, ca să putem trăi.

 

Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu ne ajută să-L cunoaştem mai bine pe El şi să ne respectăm între noi, oamenii; în felul acesta, Legea contribuie la fericirea şi siguranţa noastră.


Părerea mea