Cum se întâmplă?

 

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea crede că adevăratul spirit al profeţiei a fost manifestat în lucrarea lui Ellen White. Trece ea testele arătate mai înainte pentru a putea fi considerată un profet adevărat? Ea s-a numit pe sine „serva Domnului” şi foarte adesea menţionează că viziunea sau visul relatat i-a fost dat de Dumnezeu.

 

Scrierile ei înalţă Biblia. Niciodată nu a spus că scrierile ei trebuie să înlocuiască Biblia. Nu a introdus nicio doctrină care să nu fie solid întemeiată pe Biblie. Cel care citeşte lucrările ei capătă o mai bună înţelegere a Bibliei. Ea a spus că lucrările ei sunt „lumina mai mică ce îi conduce pe oameni la o lumină mai mare” (Review and Herald, 20 ian. 1903, pag. 13).

 

Cei care au cunoscut-o personal pe Ellen White confirmă că ea a fost cu totul consacrată lui Dumnezeu şi a trăit viaţa de zi cu zi ca în prezenţa Lui. Roadele lucrării ei în viaţa altora s-au văzut în creşterea bisericii în lumea întreagă şi în milioanele de cititori care au fost conduşi la Hristos şi la Biblie prin lucrările publicate de ea. Oricine vrea să verifice acest lucru poate citi scrierile ei, şi mai ales ”Tragedia veacurilor” şi ”Calea către Hristos”.

 

Ellen White a profetizat adesea despre extinderea şi progresul anumitor departamente şi instituţii ale bisericii. Toate aceste profeţii s-au împlinit cu exactitate. Previziunile ei cu privire la vremea de până acum s-au dovedit toate adevărate şi evenimentele din zilele noastre arată împlinirea prezicerilor ei cu privire la vremea sfârşitului.

 

Nimic nu este mai evident în scrierile ei decât faptul că, în mod constant, ea Îl înalţă pe Hristos. El este centrul scrierilor ei. Cititorii sunt impresionaţi de iubirea Lui faţă de noi şi le este trezit interesul de a-L primi pe Isus şi iubirea Sa ca să le călăuzească viaţa. De fapt, acesta este „testul forte”.

 

Acelaşi glas care vorbeşte prin scriitorii Bibliei se face auzit şi prin lucrările lui Ellen White.

 

Câte dintre cărţile lui Ellen White există în biblioteca ta? Fiecare dintre ele aduce o nouă înţelegere a lui Isus şi a lucrării Sale. Încearcă să mai adaugi una dintre cărţile ei nu numai pe raftul bibliotecii tale, ci şi pe lista de cărţi citite!


Părerea mea