Iată părerea mea

 

Dumnezeu Îşi iubeşte poporul şi doreşte să facă pentru el tot ce este mai bine. „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii”, spune Petru, „ci are o îndelungă răbdare pentru noi şi doreşte ca niciunul să nu piară” (2 Petru 3:9). „Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea” (Ieremia 31:3).

 

Dumnezeu este iubire şi Legea Sa este iubire. Ea reflectă caracterul Său. La aceasta S-a referit Isus când a spus că păzirea Legii înseamnă iubire (Matei 22:35-40). Dumnezeu ne-a dat Legea Sa ca să ne protejeze şi să ne ofere adevărata fericire.

 

Dacă iubim pe cineva, nu e nevoie de o lege care să ne spună să nu-i facem rău. Iubirea ne învaţă ce e bine să facem şi ce nu în relaţia cu persoana respectivă. Acelaşi lucru este valabil şi în relaţia noastră cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: „Dragostea este împlinirea Legii” (Romani 13:10).

 

Biblia ne vorbeşte totuşi despre câteva lucruri pe care n-ar trebui să le iubim. Caută-le în textele următoare:

 

Psalmii 4:2 

”Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi deşertăciunea, şi veţi umbla după minciuni?”

 

Proverbele 1:10 

”Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!”

 

Ioan 12:42,43 

Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El, dar de frica fariseilornu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă. 43 Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.”

 

1 Timotei 6:10

”Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.”

 

1 Ioan 2:15

”Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.”


Părerea mea