Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care transmite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

„Aşa a fost aşezată temelia doctrinară a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, prin studierea cu credincioşie a Cuvântului lui Dumnezeu, iar când pionierii nu mai puteau înainta, lui Ellen White i se dădea lumină care ajuta la explicarea dificultăţilor întâlnite de ei şi deschidea calea pentru continuarea studiului. Viziunile au pus, de asemenea, amprenta aprobării lui Dumnezeu asupra concluziilor corecte. Astfel, darul profetic a acţionat pentru a corecta greşelile şi a confirma adevărul.” – Ellen White, autoare inspirată

 

„Unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeţia. Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămăşiţei şi s-a manifestat prin lucrarea făcută de Ellen White. Ca un mesager al Domnului, scrierile ei sunt o sursă continuă de adevăr plină de autoritate, adevăr care oferă bisericii mângâiere, călăuzire, instruire şi îndreptare. Ele arată clar că Biblia este etalonul după care trebuie să fie verificată orice învăţătură şi experienţă.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”

 

„Apostolul atrăgea atenţia tesalonicenilor să nu dispreţuiască darul profeţiei; şi în cuvintele: «Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun», el îndemna să se facă o atentă deosebire între rătăcire şi adevăr. El îi ruga fierbinte: «Feriţi-vă de orice se pare rău» şi îşi încheie epistola cu rugăciunea ca Dumnezeu să-i sfinţească pe deplin.” – Ellen White, autoare inspirată


Părerea mea