Ce importanţă are pentru mine?

 

Ori de câte ori Dumnezeu a dat un dar poporului Său, Satana a încercat să-i amăgească pe oameni, printr-un fals, prin ceva foarte asemănător. De aceea, nu e de mirare că diavolul a reuşit să facă un asemenea fals şi pentru darul prorociei – profeţii mincinoşi. Dar cum putem deosebi un profet adevărat de unul fals?

 

„După roadele lor îi veţi cunoaşte”, a spus Isus (Matei 7:16,20). Deşi profetul este tot om, supus aceloraşi slăbiciuni ca toţi ceilalţi oameni, viaţa lui trebuie să fie în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

 

• Soliile unui profet adevărat sunt în acord cu Biblia – acesta este un alt test. Duhul Sfânt este Cel care i-a inspirat pe cei ce au scris Biblia, iar darul prorociei este un dar al Duhului Sfânt (1 Corinteni 12:4,10). Deci descoperirile date prin profeţi nu pot fi în contradicţie cu soliile date mai înainte, tot prin Duhul Sfânt.

 

• Un al treilea test este împlinirea profeţiilor. Numai Dumnezeu cunoaşte viitorul şi, când i-l descoperă unui profet, descoperirea se va împlini (Ieremia 28:9; Deuteronomul 18:21,22). Cu toate acestea, unele profeţii sunt condiţionate. Împlinirea lor depinde de atitudinea poporului.

Ieremia 28:9 

”9 Dar, dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul’.”

 

Deuteronomul 18:21,22

”21 Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22 Când ceea ce va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el.”

 

• Şi un ultim test – un profet adevărat Îl va înălţa întotdeauna pe Hristos, recunoscând tot ce spune Biblia despre El.

 

Deşi fiecare dintre cele patru teste este foarte important, împlinirea – „trecerea” – unuia singur nu este de ajuns, ci numai toate patru ne arată dacă un profet este adevărat sau fals.

 

„Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: «Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei)».” (Apocalipsa 19:10)


Părerea mea