Iată părerea mea

 

În război, este foarte important să se menţină tot timpul posibilitatea comunicării prin radio. Întreruperea legăturii este ceva foarte grav, poate însemna chiar pierderea războiului.

 

În marea luptă dintre Hristos şi Satana, păstrarea legăturii între Dumnezeu şi poporul Său de pe pământ nu este mai puţin importantă decât în orice alt război. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a dat darul profeţiei. Este modul Său de comunicare cu fiinţele umane cu care, din cauza păcatului, nu mai poate vorbi faţă către faţă.

 

Dumnezeu Se interesează de orice lucru care are legătură în vreun fel cu noi şi ne oferă, prin profeţii, răspunsuri la întrebări şi ajutor, ca să putem lua hotărâri bune.

 

Iată câteva referinţe biblice, în care ni se arată ce lucrări sunt aduse la îndeplinire de către profeţii Domnului. Scrie în dreptul fiecărui text lucrarea pe care a făcut-o profetul.

 

2 Samuel 12:1-7

Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat şi altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.”David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte! Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.” Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am unsîmpărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul;”

 

2 Cronici 36:14-16

14 În clipa când au scos argintul care fusese adus în Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii Domnului, dată prin Moise. 15 Atunci, Hilchia a luat cuvântul şi a zis logofătului Şafan: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului”. Şi Hilchia a dat lui Şafan cartea. 16 Şafan a adus împăratului cartea. Şi, când a dat socoteală împăratului, a zis: „Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit.”

 

Luca 1:67-69

67 Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis:68 „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. 69 Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David”

 

Osea 12:13

13 Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un proroc a fost păzit Israel.”

 

Amos 3:7

  Nu, Domnul, Dumnezeu, nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.”


Părerea mea