Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos repre zintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care transmite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

 

„Cina Domnului este o participare la simbolurile trupului şi sângelui lui Isus, ca o expresie a credinţei în El, Domnul şi Mântuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos este prezent pentru a Se întâlni cu poporul Său şi a-l întări. Împărtăşindu-ne cu bucurie, noi vestim moartea Domnului până ce El va reveni.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred cred…”

 

„Pregătirea pentru Cina Domnului cuprinde cercetarea de sine, pocăinţa şi mărturisirea. Învăţătorul a rânduit serviciul spălării picioarelor, care înseamnă o reînnoire a curăţirii, o expresie a dispoziţiei de a sluji unul altuia în umilinţă, asemenea lui Hristos, şi de a uni inimile noastre în dragoste. Serviciul Cinei este deschis tuturor credincioşilor creştini.” – M. Maxwell, teolog

 

„În a paisprezecea zi a lunii, seara, era serbat Paştele, comemorându-se prin ceremoniile sale solemne şi impresionante eliberarea din robia Egiptului, arătându-se înainte spre Jertfa care avea să ne scape din robia păcatului. Când Mântuitorul Şi-a dat viaţa pe Golgota a încetat semnificaţia Paştelui şi a fost instituită rânduiala Cinei Domnului, ca o comemorare a aceluiaşi eveniment.” – Ellen White, autoare inspirată

 

„Cina Domnului a fost instituită pentru a ne aminti permanent de sacrificiul suprem al lui Hristos, până la revenirea Sa. Beneficiile sale sunt de natură spirituală, nu fizică.” – John Charles Ryle, pastor şi autor englez


Părerea mea