Ce importanţă are pentru mine?

 

Când Isus şi cei doisprezece s-au strâns în jurul mesei ca să servească pentru ultima dată cina împreună, a fost o ocazie deosebit de solemnă. Ca un rob, Isus Se plecase şi le spălase picioarele, instituind în felul acesta o ceremonie sfântă, pe care dorea ca urmaşii Săi să o practice mereu de atunci înainte. El a spus: „… şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora… cum am făcut Eu” (Ioan 13:14,15).

 

Dar Isus nu S-a oprit la serviciul spălării picioarelor, ci a instituit Sfânta Cină – cu serviciul împărtăşirii. După ce a spălat picioarele ucenicilor, S-a aşezat din nou la masă şi le-a spus: „Am dorit mult să mănânc Paştele acesta cu voi, înainte de patima Mea” (Luca 22:15). Apoi, a subliniat că dorea ca poporul Său să facă mereu, până la revenirea Sa, ce făcuse El atunci. „… căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu” (vers.16).

 

Pentru că Isus a acordat o importanţă atât de mare acestei ceremonii pe care a instituit-o atunci, se cuvine să fim foarte atenţi şi să urmăm cu credincioşie exemplul Său.

 

La Cina de atunci au fost cu Isus toţi cei doisprezece ucenici. Numele lor sunt amintite în trei locuri în Biblie – în Matei 10:2-4, Marcu 3:16-19 şi Luca 6:14-16. Citeşte-le. Le-ai reţinut pe toate?

 

Descurcă literele şi rescrie cele douăsprezece nume:

 

VOAIC_____; AINO_____; IFPIL_____; DUIA____; RUPET_____; RIDANE______; CAIOV FELAU_________; EDATU_____; NISOM_____; OLMABOTERU________________; MOTA_____; ATEIM_____.


Părerea mea