Cum se întâmplă?

 

Bisericile noastre din toate ţările sunt foarte diferite una de alta în multe privinţe. Mai întâi, vorbesc limbi diferite. Oamenii se îmbracă diferit, mănâncă diferit, au obiceiuri diferite. Chiar în aceeaşi ţară există deosebiri de la o regiune la alta. Totuşi toţi aceşti oameni au ceva comun – se închină aceluiaşi Dumnezeu, citesc aceeaşi Biblie, bineînţeles, tradusă în limbi diferite, şi sunt uniţi prin aceeaşi dorinţă de a fi gata să-L întâmpine pe Isus.

 

Nu are nicio importanţă ce culoare are pielea, cum sunt casele în care stau sau ce fructe preferă. Atâta timp cât acceptă doctrinele de bază ale bisericii, toţi sunt membri ai bisericii rămăşiţei.

 

***

 

Lecţia din săptămâna aceasta a fost, poate, ceva mai complicată. Dar iată, pe scurt, ideile principale:

 

1. Biserica de azi este una, deşi e formată din mulţi membri.

 

2. Este o biserică mondială (Apocalipsa 14:6) ”Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.”

 

3. Fiind una în Hristos, nu trebuie să îngăduim ca deosebirile dintre noi, de orice fel ar fi ele, să ne despartă şi să ne dezbine.

 

4. Toţi suntem egali înaintea lui Hristos.

 

5. Duhul Sfânt ne leagă laolaltă, în părtăşie cu Isus şi unii cu alţii, ajutându-ne să ne folosim darurile şi talentele.

 

6. În ciuda deosebirilor, toţi avem aceeaşi credinţă şi aceeaşi nădejde.

 

7. Unitatea nu înseamnă că suntem toţi la fel. Este o unitate în diversitate, nu în conformitate.

 

8. Baza acestei unităţi este iubirea faţă de Dumnezeu şi unii faţă de alţii.

 

9. Unitatea aici, pe pământ, este o pregustare şi o pregătire pentru viaţa pe care o vom trăi în cer, alături de Isus şi de toţi cei mântuiţi.

 

„Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: «Da, Eu vin curând». Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20)

 

Ce pot face eu pentru ca biserica să fie mai unită? Cum i-aş putea încuraja şi pe prietenii mei la aceasta?


Părerea mea