Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre citatele de mai jos sunt concepţiile unor adevăraţi cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea Dumnezeu spune…, scrie o frază care să conţină convingerea ta. Fii pregătit să o citeşti la Şcoala de Sabat.

 

„Biserica îşi trage autoritatea de la Hristos, care este întruparea Cuvântului, şi din Sfintele Scripturi, care sunt Cuvântul scris. Biserica este familia lui Dumnezeu; adoptaţi de El şi devenind copiii Lui, membrii ei trăiesc pe baza noului legământ. Biserica este corpul lui Hristos, o comunitate a credinţei, al cărei Cap este Isus Hristos. Biserica este mireasa pentru care Hristos a murit, ca El să poată s-o sfinţească şi s-o curăţească. La întoarcerea Sa în triumf, El va prezenta Sieşi o biserică glorioasă, credincioasă în decursul tuturor veacurilor, răscumpărată cu sângele Său, neavând vreo pată sau zbârcitură, ci sfântă şi fără prihană.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”

„Planul de Mântuire a prevăzut ca biserica să fie un mijloc de salvare pentru păcătoşi, ca şi arca lui Noe în timpul potopului. A fost organizată pentru servire şi misiunea ei este să ducă lumii Evanghelia.” – Comentariul biblic AZŞ

„Biserica este fortăreaţa lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, sus ţinută de El într-o lume revoltată. Oricât de slabă şi plină de defecte ar părea, biserica, într-un sens special, este singurul obiect căruia îi acordă suprema Sa atenţie. Ea este scena harului Său, unde Îşi găseşte plăcerea să-Şi descopere puterea Sa transformatoare a inimi lor.” – Ellen  G. White, autoare inspirată

„Biserica este întregul trup, alcătuit din cei care, prin moartea lui Hristos, au fost împăcaţi în mod mântuitor cu Dumnezeu şi au primit o viaţă nouă.” – M. Erickson, teolog


Părerea mea