Citeşte pasajul biblic şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu. Isus ne-a spus explicit că nicio frântură din Legea Sa nu-şi va înceta valabilitatea până când toate se vor împlini. Mulţi oameni cred că aceasta înseamnă că, atunci când Isus a murit pe cruce, toate legile s-au împlinit şi astfel nu mai sunt valabile cele Zece Porunci. În schimb, spun ei, suntem „eliberaţi” spre o lege a lui Hristos mai înaltă şi mai spirituală. Dar cum poate păzirea Sabatului să-L dezvăluie pe Hristos? Cum ne aminteşte de eliberarea noastră din păcat?

 

Caz în studiu

17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile. 19 Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăţia Cerurilor. Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit mare în Împărăţia Cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor. 21 Aţi auzit că li s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi! Oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii». 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii şi oricine îi va zice fratelui său: «Prostule!» va cădea sub pedeapsa Sinedriului; iar cel ce-i va zice: «Nebunule!» va cădea sub pedeapsa focului Gheenei.

 

Fișă de studiu

  1. Analizează atent primele versete din Matei 5. Cui i Se adresa Isus când vorbea despre importan- ţa legilor lui Dumnezeu?
  2. De ce crezi că este atât de categoric Isus când Se referă la pă- zirea legilor lui Dumnezeu?
  3. Care este deosebirea dintre „a aboli” şi „a împlini”?
  4. Ce ne spune acest pasaj despre importanţa exemplului nostru?
  5. În Isaia 58:23, Biblia se referă la Sabat ca la ceva în care ar trebui„să ne desfătăm”. Ce înseamnă să ne „desfătăm” în Sabat? Dacă ţi-e greu să dai un răspuns, caută în dicţionar definiţia substantivului „desfătare”.
  6. Isus exprimă clar faptul că cei care ascultă de legile lui Dumnezeu şi îi învaţă pe alţii să facă la fel vor fi numiţi „mari” în ceruri. Putem să răspândim eficient adevărul despre Sabat dacă noi înşine nu-l punem în practică sau nu ne bucurăm? Argumentează.
  7. Dacă ai fi vreodată pus în situaţia de a lua apărarea Le- gii lui Dumnezeu şi poruncii a patra, ce ai spune?

Părerea mea