Captivi ai adevărului

Referinţa biblică: Matei 5:17-22

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 25, 26

 

Text-cheie

„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.” (Matei 5:18)

 

Ce părere ai?

Notează mai jos primele şapte motive pe care crezi că oamenii le invocă pentru a nu păzi Sabatul. Apoi, în jurnalul tău sau pe o foaie de hârtie, scrie câteva motive pentru care îndrăgeşti Sabatul.

  1. _________________________________
  2. _________________________________
  3. _________________________________
  4. _________________________________
  5. _________________________________
  6. _________________________________
  7. _________________________________

 

Care sunt motivele invocate de diferiţi oameni pentru faptul că nu păzesc Sabatul? Două texte biblice care ar putea răspunde la această întrebare sunt: Galateni 4:10 şi Coloseni 2:16.

Voi ţineţi zile, luni, anotimpuri şi ani. (Galateni 4:10)

Aşadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncaţi şi ce beţi sau cu privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, (Coloseni 2:16)

Citeşte Leviticul 23:3.

Să se lucreze şase zile, dar ziua a şaptea este Sabatul, o zi de odihnă însoţită de o adunare sfântă; să nu faceţi nici o lucrare în această zi: să fie Sabatul Domnului în toate locuinţele voastre.

Observă diferenţa dintre zilele speciale şi sabatele ceremoniale, pe de o parte, şi Sabatul lui Dumnezeu din Legea Morală, pe de altă parte. Legea despre care Isus a spus că nu va trece este Legea Morală, cele Zece Porunci. Legile ceremoniale aveau să se împlinească în El.


Părerea mea