Avertizare finală

Referinţa biblică: Apocalipsa 14:6-8; Matei 25:1-13

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 21, 22

 

Text-cheie

„Un alt înger, al doilea, a urmat spunând: «A căzut, a căzut Babilonul cel mare, cel care a dat să bea la toate neamurile din vinul mâniei datorat desfrânării lui!»” (Apocalipsa 14:8)

 

În fiecare zi, ni se dau diferite avertismente. Unele sunt chiar nesemnificative – nimic pentru care să-ţi donezi un rinichi – dar altele sunt cumplit de serioase. În studiul acestei săptămâni, vom examina una dintre avertizările finale pe care Dumnezeu le dă umanităţii înainte de revenirea Sa şi vom vedea care este sau poate fi răspunsul omenirii.

Citeşte Matei 26:64. Ce a spus Isus despre revenirea Sa pe pământ?

„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.”

Acum citeşte Matei 24:36. Ce a spus Isus despre momentul exact al întoarcerii Sale?

Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

De ce a oferit Isus atâtea detalii despre revenirea Sa?


Părerea mea