Citeşte secţiunea Caz în studiu şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu.

Caz în studiu

Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau nesăbuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nesăbuite nu şi-au luat cu ele şi untdelemn atunci când şi-au luat lămpile, 4 dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi untdelemn în vase. 5 Mirele întârzia, astfel că ele au aţipit toate şi au adormit.

6 La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!“

7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile. 8 Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte:

– Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile!

9 Dar cele înţelepte au răspuns:

– Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă!

10 În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis:

– Doamne, Doamne, deschide-ne!

12 Dar el le-a răspuns:

– Adevărat vă spun că nu vă cunosc!

13 Aşadar, vegheaţi! Căci nu ştiţi nici ziua, nici ora (când vine Fiul Omului) (Matei 25:1-13)

6 Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veşnică celor ce trăiesc pe pământ – la fiecare neam, seminţie, limbă şi popor. 7 El spunea cu glas puternic: „Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui! Închinaţi-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea şi izvoarele de apă!“

8 Un alt înger, al doilea, a urmat spunând: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare, cel care a dat să bea la toate neamurile din vinul mâniei datorat desfrânării lui!“ (Apocalipsa 14:6-8)

 

Fișă de studiu

  1. Încercuieşte elementele din relatare care sunt noi pentru tine, idei pe care până acum nu le-ai mai auzit. Prima parte a pasajului biblic din această săptămână este o parabolă rostită de Isus. Cui i se adresa Isus?
  2. Fecioarele înţelepte s-au pregătit pentru venirea mirelui. Ce au făcut ca să fie pregătite?
  3. Tu cum te pregăteşti pentru venirea Mirelui, adică Isus Hristos?
  4. Ce lecţie avem de învăţat de la fecioarele neînţelepte?
  5. Rezumă mesajul acestei parabole. Ce încerca Isus să spună prin această ilustraţie?
  6. Ultimele versete de la secţiunea Caz în studiu constituie două avertizări solemne pe care îngerii le vestesc lu- mii. Care este mesajul rostit de al doilea înger? Ce crezi că vrea să însemne?

 

Dacă venirea Mirelui (adică a lui Isus) este atât de importantă încât Isus a discutat cu ucenicii acest lucru, n-ar trebui ca noi să ducem lumii această veste? Te simţi în largul tău atunci când discuţi acest mesaj de avertizare cu prietenii tăi neadventişti? Profiţi de ocaziile care se ivesc?
Citeşte şi meditează la textele din Romani 1:16,17.

16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului –, 17 deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă şi care duce la credinţă, aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă.“

 


Părerea mea