Citeşte paragraful redat din Tragedia veacurilor şi apoi întregul capitol, care rezumă efectul ignorării şi minimalizării Cuvântului lui Dumnezeu. După ce ai terminat de citit, stai şi gândeşte-te la modul în care se manifestă la contemporanii noştri această atitudi- ne şi acest mod de gândire. Chiar dacă Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, se răspândeşte în lume, la fel se răspândeşte şi ideea că nu există Dumnezeu şi că oamenii sunt pe cont propriu. Care crezi că este cea mai bună modalitate de a aduce dovezi ale existenţei lui Dumnezeu în această lume?

Flash

„Suprimarea Scripturilor în timpul perioadei de supremaţie papală a fost prevestită de profeţi, iar cartea Apocalipsa arată şi urmările teribile care aveau să vină, îndeosebi peste Franţa, din partea stăpânirii «omului fărădelegii».” (Tragedia veacurilor, p. 266)

 


Părerea mea