În timp ce citeşti rubrica Repere, care dintre versete ai impresia că te vizează personal? Gândeşte-te la relatări biblice care ilustrează situaţia din fiecare text. Sunt persoane în viaţa ta care trăiesc ca şi când n-ar crede în Dumnezeu sau ca şi când Dumnezeu n-ar fi real? Roagă-te chiar azi ca inima lor să  fie impresionată şi gata să se deschidă în faţa a ceea ce Dumnezeu doreşte să facă în viaţa lor, aşa cum spune Isaia: „Stăpânul Domn Mi-a dăruit o limbă iscusită pentru a şti să sprijin cu vorba pe cel obosit” (50:4).

Repere

„Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (Ioan 3:19)

„Nebunul zice în inima lui: «Nu există Dumnezeu! S-au pervertit oamenii, săvârşesc fapte îngrozitoare; nu mai există niciunul care să facă binele.»” (Psalmii 14:1)

„Pentru că au urât cunoştinţa şi n-au ales frica de Domnul, pentru că n-au acceptat sfaturile mele şi au dispreţuit mustrările mele, de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu roada planurilor lor.” (Proverbele 1:29-31)

„Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi încurajarea date de Scripturi, să avem nădejde.” (Romani 15:4)

„«Iarba se usucă, iar floarea cade când suflarea Domnului vine peste ea!» Într-adevăr, ca iarba este poporul! Iarba se usucă, iar floarea cade, însă Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie.” (Isaia 40:7,8)


Părerea mea