Cei doi mesageri din textul-cheie sunt Vechiul şi Noul Testament, iar unii susţin că e vorba chiar despre cele două categorii de oameni care dau mărturie în cele două perioade istorice (Noul Testament şi Vechiul Testament) despre Dumnezeu şi planul Său de mântuire. Ştii pe cineva care are un aşa ataşament pentru Vechiul Testament, încât acesta se vede în viaţa şi în conversaţiile pe care le are? Apoi gândeşte-te la cineva care este un adevărat fan al Noului Testament. Cum se manifestă în viaţa lui practică dedicarea pe care o are faţă de Cuvântul lui Dumnezeu?

Text-cheie

„Le voi da celor doi martori ai mei autoritatea să profeţească o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în sac.”
(Apocalipsa 11:3)


Părerea mea