Pasajul biblic din această săptămână este un pasaj profetic şi necesită un pic mai mult studiu decât o simplă naraţiune din Biblie. Acest fragment se referă la perioada din istoria pământului în care poporul lui Dumnezeu este umbrit pentru aproximativ 1 260 de ani de o putere care, în mod deliberat, se opune Cuvântului lui Dumnezeu şi, într-o anumită măsură, îl sfidează. Dacă vei citi capitolul 15 din Tragedia veacurilor, vei descoperi că piesele profeţiei se îmbină bine una cu alta. Care crezi că este mesajul pe care Dumnezeu încearcă să-l transmită oamenilor în legătură cu această profeţie astăzi, când ateismul este atât de popular?

 

Studiu de caz

11 Mi-a fost dată o trestie asemenea unui băţ şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină acolo! 2 Curtea exterioară a Templului s-o laşi la o parte şi să n-o măsori, pentru că ea a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Cetatea Sfântă timp de patruzeci şi două de luni[a]. 3 Le voi da celor doi martori ai mei autoritatea să profeţească o mie două sute şaizeci de zile[b], îmbrăcaţi în sac.“ 4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului. 5 Dacă cineva vrea să le facă rău, din gurile lor iese foc care-i mistuie pe duşmanii lor. Deci, dacă vrea cineva să le facă rău trebuie să fie omorât în acest fel. 6 Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să nu mai cadă ploaie în zilele profeţiei lor. Ei au autoritate peste ape, ca să le transforme în sânge, şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, cât de des doresc ei. 7 Când îşi vor fi terminat de depus mărturia, fiara care se ridică din Adânc va purta război cu ei, îi va învinge şi-i va omorî. 8 Cadavrele lor vor zăcea pe strada marii cetăţi, care, în mod figurat[c], este numită „Sodoma“ şi „Egipt“[d], unde a fost răstignit şi Domnul lor. 9 Oameni din orice popor, seminţie, limbă şi neam se vor uita la cadavrele lor timp de trei zile şi jumătate şi nu vor da voie ca acestea să fie puse în mormânt. 10 Locuitorii pământului se vor bucura de ei, vor sărbători şi îşi vor trimite daruri unii altora, căci aceşti doi profeţi îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11 Dar după trei zile şi jumătate, o suflare de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei, şi ei s-au ridicat în picioare; şi o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut. 12 Apoi ei au auzit un glas puternic din cer, care le-a spus: „Suiţi-vă aici!“ Şi ei s-au suit în cer, într-un nor, în timp ce duşmanii lor se uitau la ei. 13 Chiar în ceasul acela a avut loc un mare cutremur şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care au rămas s-au înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului cerului. 14 Al doilea „vai“ s-a dus. Iată că al treilea „vai“ vine repede.

 

Fișă de studiu

  1. În timp ce citeşti acest pasaj profetic, din Apocalipsa 11, ţine cont că este vorba de poporul lui Dumnezeu care iese din perioada întunecată a istoriei pământului.Care crezi că sunt temele principale ale acestui pasaj?
  2. Întocmeşte o listă cu toate cuvintele şi expresiile pe care nu le înţelegi.
  3. Cine sunt cei doi martori şi de ce sunt ei menţionaţi?
  4. De ce sunt îmbrăcaţi în sac?
  5. De ce este semnificativă precizarea celor 42 de luni şi a celor 1 260 de zile?
  6. Pe cine reprezintă Sodoma şi Egiptul? De ce sunt legate de Ierusalim, în mod special de locul„unde a fost răstignit şi Domnul”?
  7. Care ar fi câteva exemple biblice de rebeliune deschisă împotriva lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său?

 


Părerea mea